Okna ze szprosami

Szprosy to ele­ment sto­larki oki­en­nej mający na celu nadanie oknom efek­townego, niepow­tarzal­nego wyglądu. W zależności od ksz­tałtu i koloru okna ze szprosami zna­jdą zas­tosowanie zarówno w budown­ictwie trady­cyjnym – dzięki nim okna będą przy­pom­i­nać sys­temy oki­enne mon­towane niegdyś w trady­cyjnych, staropol­s­kich dworkach – jak i budown­ictwie nowoczes­nym, gdzie mogą stanowić ele­gancki detal wykończenia wnętrza. Szprosy sprawdzają się również w przy­padku dużych okien, zmniejsza­jąc je opty­cznie, spraw­ia­jąc tym samym, że pomieszcze­nie staje się bardziej przytulne.

Na rynku można spotkań kilka rodza­jów szprosów. Najbardziej klasy­czne w formie są szprosy kon­struk­cyjne, które oprócz pełnienia funkcji este­ty­cznej wzmac­ni­ają kon­strukcję okna. Szprosy wewnątrzszy­bowe mon­towane są, jak mówi sama ich nazwa, między szy­bami, a szprosy nakładane są łatwe w demon­tażu, co ułatwia mycie szyb. Ostat­nim rodza­jem szprosów dostęp­nym w naszej ofer­cie są szprosy wiedeńskie, które nakleja się na szybę.

Szprosy oki­enne dzie­limy na: