Okna drew­ni­ane 68 mm

Okna drew­ni­ane – Wer­sja Elite 68 mm

 • drewno mahoń (mer­anti) kle­jone trójwarstwowo
 • powierzch­nia lita
 • czterokrotne mal­owanie far­bami SIKKENS wg ofer­owanej palety
 • szyba ter­moizo­la­cyjna o współczyn­niku 1,1 W/​m2K i dźwiękochłon­ności Rw = 32 dB
 • ciepła ramka SGG SWISSPACER
 • pod­wójna uszczelka
 • oku­cia obwied­niowe G-​U z mikrouchyłem, pod­nośnikiem skrzy­dła i blokadą klamki
 • w oknach dwuskrzy­dłowych cen­tralna zasuwnica
 • osłonki na zawiasy
 • klamka HOPPE Secus­tic o pod­wyżs­zonym poziomie antywłamaniowości
 • szyna deszc­zowa oraz para­pecik przyszy­bowy z alu­minium mal­owanego proszkowo dostęp­nych w trzech kolorach (bez dopłat)

Okna Drew­ni­ane – Wer­sja Medium 68 mm

 • drewno sos­nowe kle­jone trójwarstwowo
 • pozostałe ele­menty wyposaże­nia jak w wer­sji ELITE

Listwa wykończeniowa:

 • Listwa standardSTAN­DARD
 • Listwa soft-lineSOFT-​LINE
 • Listwa retroRETRO