Szprosy nakładane

Szprosy nakładane stosowane są tylko i wyłącznie w oknach drew­ni­anych. Ich najwięk­szą zaletą jest możli­wość łatwego demon­tażu na czas mycia okien. Mon­towane są na niewiel­kich zaw­iasach i zaczepach, które ułatwiają ich otwieranie. Mon­towane są od strony zewnętrznej okna. Z uwagi na mniejszą pra­cochłon­ność w ich wyko­na­niu, są naj­tańszą opcją wśród drew­ni­anych szprosów. W przy­padku zmi­any gustu lub mody, zawsze można je zde­mon­tować i zmienić w ten sposób wygląd okna.

Cena okien ze szprosami

Koszty szprosów lic­zone są według ilości pól na jakie okno będzie dzielone × ustalona cena szprosu.

Zobacz też:

Szpros nakładany

Fot. Szprosy nakładane