Oku­cia typu royal

Oku­cia typu royal pozwalają na uzyskanie okien wieloskrzy­dłowych bez stałych słup­ków, dzięki czemu, po zamknię­ciu skrzy­deł wszys­tkie pio­nowe ele­menty są równe.

Inne niety­powe rozwiązania

Nietypowe rozwiązania

Fot. Oku­cia oki­enne typu royal