Ościeżnica i opaski

Drew­ni­ane drzwi wewnętrzne ramowo-​płycinowe Wik­tor­czyk wyposażone są zarówno w opaskę jak i ościeżnicę z litego drewna. Opaska posi­ada reg­u­lację, która zapew­nia ide­alne dopa­sowanie się do niejed­nokrot­nie niedoskon­ałych ościeży. Lita budowa zarówno ościeżnicy jak i opaski gwaran­tuje dłu­go­let­nie, beza­waryjne użytkowanie drzwi wewnętrznych.

Typy kon­strukcji

Drewniana ościeżnica

Fot. Drew­ni­ana ościeżnica i opaska