Ole­jowanie i patynowanie drzwi drewnianych

Drzwi wewnętrzne malu­jemy wysok­iej klasy lakierami wod­nymi niemieck­iej firmy SIKKENS. Na życze­nie Klienta jesteśmy w stanie uzyskać dowolny kolor powłoki według palety RAL.

Pole­camy również drzwi wewnętrzne ole­jowane oraz drzwi drew­ni­ane patynowane. Piękny, nat­u­ralny wygląd uzysku­jemy poprzez ręczne wcieranie w powierzch­nię drew­ni­aną oleju przez­nac­zonego do drewna.

Patynowanie jest pro­ce­sem postarza­nia mate­ri­ału w celu uzyska­nia zamier­zonego efektu stylistycznego.

Kolorystyka