Drzwi przyl­gowe i bezprzyl­gowe – okucia

Drzwi wewnętrzne przyl­gowe w stan­dard­zie wyposażone są w zaw­iasy firmy Sim­mon­swerk. Jest to 3– częś­ciowy zaw­ias wkrę­cany oparty na tech­nice łożysk śliz­gowych bez konserwacji.

Zawias Simmonswerk - drzwi przylgowe

Klamki i gałki

Drzwi bezprzyl­gowe wyposażone są w zaw­iasy puszkowe SIM­MON­SWERK TECTUS

drzwi wewnetrzne