Drzwi z innych gatunków drewna

Drewno do wyboru

Wykonu­jemy sto­larkę w każdym dostęp­nym na rynku drewnie oraz okleinie nat­u­ral­nej oraz mody­fikowanej. W zależności od potrzeb Klienta.

Rodzaje drewna