Klamki do drzwi wewnętrznych

Klamki

W ofer­cie posi­adamy sze­roką gamę klamek trady­cyjnych i ozdob­nych, poniżej przykład­owe modele.

Przykład­owe modele

Klamka z rozetą kwadratową - Tupai
Tupai rozeta kwadratowa

Klamka z rozetą okrągłą - Tupai
Tupai rozeta okrągła

Klamka Tupai szyld podłużny wygięta
Tupai szyld podłużny

Klamka Tupai szyld podłużny prosty
Tupai szyld podłużny (prosta)

Tuleje wenty­la­cyjne

W drzwiach łazienkowych w celu popraw­ienia wenty­lacji sto­su­jemy albo tuleje wenty­la­cyjne albo delikatne pod­cię­cia skrzy­dła drzwiowego.

Tuleja wentylacyjna - okrągła
tuleja okrągła

Tuleja wentylacyjna kwadratowa
tuleja kwadratowa