Inne rodzaje drewna

Za dodatkową dopłatą wykonu­jemy drzwi zewnętrzne z każdego dostęp­nego na rynku europe­jskim gatunku drewna egzotycznego.

Przy wyborze mate­ri­ału kieru­jemy się zawsze zad­owole­niem klienta z najwyższej jakości wyrobów.

Wykonu­jemy drzwi z: dębu amerykańskiego, dębu pol­skiego, dussie itp.