Zamek list­wowy w drzwiach zewnętrznych

Stan­dar­d­owo drzwi zewnętrzne firmy Wik­tor­czyk wyposażone są w zamek list­wowy Secury Auto­matic z wkładką paten­tową klasy „C”. Zamek ten zapew­nia 3-​punktowe ryglowanie. W dwóch ryglach zas­tosowano stalową wkładkę, chroniącą przed przepiłowaniem.

Rygle stanowią nie tylko ele­ment anty­wła­man­iowy ale również ważny ele­ment kon­struk­cyjny. Po przekręce­niu dol­nej wkładki wysuwają się i wchodzą w ele­menty listwy zaczepowej umieszc­zonej w ramie drzwiowej. Dociąg­nię­cie skrzy­dła do ramy ogranicza wypaczanie się skrzydła.

Wkładki anty­wła­man­iowe

zamek listwowy