Este­ty­czna rozeta antywłamaniowa

Rozeta stanowi este­ty­czny ele­ment osła­ni­a­jący wkładkę. Poprzez wzmoc­nie­nie stalowe oraz brak ele­men­tów mocu­ją­cych od strony zewnętrznej, stanowi jeden z ważniejszych ele­men­tów utrud­ni­a­ją­cych włamanie.

Klamki i gałki

rozeta