Drzwi wewnętrzne patynowane

Patynowanie drzwi wewnętrznych polega na zas­tosowa­niu zabiegów postarza­ją­cych drewno w celu uzyska­nia zamier­zonego efektu stylistycznego.

Patynowanie to metoda postarza­nia drewna. Drzwi wewnętrzne patynowane wyglą­dają na prze­tarte zysku­jąc w ten sposób piękny matowy kolor.

Drzwi wewnętrzne

Drzwi wewnętrzne patynowane