Ser­wis pogwarancyjny

Firma ABA Wik­tor­czyk świad­czy kom­plek­sowe usługi renowacji naszej stolarki:

  • renowacja okien i drzwi zewnętrznych
  • odnaw­ianie drzwi wewnętrznych
  • renowacja powłok lakierniczych
  • wymi­ana uszczelek
  • wymi­ana uszkod­zonych szyb
  • naprawy po włamaniu
  • naprawy sto­larki po pra­cach budowlanych