Reg­u­lacja drzwi

BAKA pro­tect 3D to sys­tem zaw­iasów do drzwi wejś­ciowych z drewna, z których każdy pełni określoną funkcję. Za pomocą kor­pusów zamon­towanych u góry i na dole reg­u­luje się luz boczny i docisk (A), pod­czas gdy zaw­ias środ­kowy służy do reg­u­lacji wysokości (H) i luzu bocznego.

Regulacja drzwi

Regulacja drzwi

ODBLOKOWANIE CZOPA

 • Polu­zować no 1 śruby zaciskowe.
 • Prze­sunąć płytkę zabez­piecza­jącą no 6 w stronę skrzydła.
 • Dokrę­cić no 1 śruby zaciskowe.
 • Wybić no 7 czop.

REG­U­LACJA LUZU BOCZNEGO

 • Lekko polu­zować 2 śruby zaciskowe w części skrzy­dłowej no 1 we wszys­t­kich zawiasach.
 • Ustaw­ienia dokonać śrubą reg­u­la­cyjną przy pomocy klucza inbu­sowego SW 4 no 2. Obrót w lewo – reg­u­lacja w stronę zamka (max. 3 mm). Obrót w prawo – reg­u­lacja w stronę zaw­iasów (max. 3 mm).
 • Śruby zaciskowe no 1 ponownie dokręcić.

REG­U­LACJA WYSOKOŚCI

 • Śruby zaciskowe no 3 we wszys­t­kich częś­ci­ach ramowych lekko poluzować.
 • Dzięki tech­nice opartej na zasadzie mimośrodu, reg­u­lacji wysokości dokonuje się środ­kowym zaw­iasem Hno 4 przy pomocy klucza inbu­sowego SW 4 w zakre­sie (max. 3 mm).
 • Śruby zaciskowe no 3 wszys­t­kich części ramowych ponownie dokręcić.

REG­U­LACJA DOCISKU

 • Lekko polu­zować śruby zaciskowe no 3 w częś­ci­ach ramowych zawiasów.
 • Dzięki tech­nice opartej na zasadzie mimośrodu, reg­u­lacji docisku dokonuje się w części ramowej zaw­iasami A no 5, zamon­towanymi u góry i na dole, przy pomocy klucza inbu­sowego SW 4 w zakre­sie (max. 4 mm).
 • Śruby zaciskowe no 3 wszys­t­kich części ramowych ponownie dokręcić.

Zobacz także: reg­u­lacja okien