Siedz­iba firmy:

ABA Wik­tor­czyk Sp. z o.o.
43211 Czarków, k. Pszczyny, ul. Boczna 5
POLSKA

tel. /​fax +48 32 448 45 12,
tel. kom.: 0 509 339 743
biuro@wik​tor​czyk​.com​.pl

Jak dojechać? (mapka)

Dowóz Dostawa na całą Europę!

Zamówione u nas okna i drzwi drew­ni­ane wysyłamy w każdy zakątek Pol­ski. Koszty trans­portu uza­leżnione są od gabary­tów zamaw­ianego towaru. Zadz­woń i zapy­taj o szczegóły.

Dane firmy

NIP 6381597735
REGON 072799620
KRS NR 0000120003,
Sąd Rejonowy w Katow­icach, Wydział Gospo­dar­czy
kap­i­tał zakład­owy 600 000 pln