Paleta lakierów Sikkens RAL

25

Typowe kolory na usłojeniu

Zobacz też: Rodzaje drewna

Na życze­nie klienta jesteśmy w stanie uzyskać dowolny kolor z przed­staw­ionej tutaj palety RAL (ponad 300 kolorów do wyboru).

Dodatkowo po uprzed­nim ustal­e­niu ist­nieje możli­wość mal­owa­nia dowol­nym innym lakierem dostęp­nym na rynku lub wykończenia w dowol­nej innej tech­nice. W przy­padku drzwi wewnętrznych bardzo pop­u­larną opcją jest ole­jowanie (lub woskowanie).

25

Typowe kolory na usłojeniu

Zobacz też: Rodzaje drewna