Kolorystyka drew­ni­anych drzwi wewnętrznych

Mer­anti

Dąb

Sosna

Mod­rzew

Pełna paleta lakierów

Przed­staw­iamy najczęś­ciej wybier­ane kolory oraz ich ori­en­ta­cyjny wygląd na próbkach różnych gatunków drewna. Ostate­czny wygląd sto­larki zależy od:

  1. Rodzaju drewna (barwa, usłojenie)
  2. Typu powłoki lakierniczej:
  • lazu­ru­jąca (przezierna)
  • kryjąca (nie widać usłojenia)
  • ole­jowana (przezierna, głęboko penetrująca)

W stan­dard­zie sto­larka ABA Wik­tor­czyk mal­owana jest wod­nymi lakierami lazu­ru­ją­cymi niemieck­iej firmy SIKKENS. Na życze­nie klienta i za dopłatą możemy uzyskać dowolny kolor z palety RAL, który cechuje brak widocznego usło­je­nia drewna oraz pod­wyżs­zona odporność na dzi­ałanie warunków atmos­fer­ycznych z uwagi na wysoką zawartość fil­trów UV.

Pod­sta­wowa paleta lakierów kryjących