Drzwi balkonowe na niskim progu

Drzwi balkonowe na niskim progu posi­adają wiele zalet wzglę­dem drzwi balkonowych wyposażonych w wysoki próg. Zas­tosowanie niskiego progu (do 20 mm wysokości) pozwala uniknąć wys­tępowa­nia uskoków na styku drzwi i podłogi oraz ułatwia prze­chodze­nie przez drzwi wszelkim osobom, które mogłyby mieć prob­lemy z poko­naniem wyższego progu. Drzwi balkonowe o niskim progu można wykonać we wszys­t­kich rodza­jach okien, w tym w oknach zabytkowych, o każdej grubości.

Firma ABA Wik­tor­czyk zaj­muje się wykony­waniem różnych rodza­jów drzwi balkonowych z niskim pro­giem. Naszym klien­tom możemy zapro­ponować drzwi balkonowe prze­suwne, drzwi przesuwno-​uchylne oraz drzwi typu har­monijka. Serdecznie zapraszamy do szczegółowego zapoz­na­nia się z naszą ofertą.

niski prog

niski prog

Fot. Niski próg w drzwiach balkonowych

Inne niety­powe rozwiązania