Renowacja drew­ni­anych drzwi i okien

Powłoki malarskie pokry­wa­jące drew­ni­ane okna i drzwi należy w reg­u­larnych odstę­pach pod­dawać zabiegowi renowacji. Dłu­gość tych odstępów zależy od stanu obiektu oraz od czyn­ników atmos­fer­ycznych odd­zi­ału­ją­cych na powłokę.

W zależności od stanu zale­camy renowację powłok kryją­cych co 45 lat, zaś powłok lazu­ru­ją­cych co 23 lata. Do tego celu służą poniżej wymienione, przy­jazne dla środowiska wodor­oz­cieńczalne lub roz­puszczal­nikowe, wysok­iej jakości pro­dukty malarskie firmy Sikkens.

Powłoki malarskie służące do renowacji okien i drzwi drewnianych

Wyko­nanie zabiegu renowacji jest bardzo proste:

  1. Oczyś­cić starą powłokę i lekko oszli­fować. Do szli­fowa­nia stosować papier ścierny (ziar­nistość 200220) lub flanelę ścierną (Scotch-​Brite)
  2. Na oszli­fowaną i odpy­loną powierzch­nię nanieść powłokę pro­duktu firmy Sikkens w wybranym rodzaju i kolorze.

Skon­tak­tuj się z nami, doradz­imy Ci jak dbać o swoje drzwi i okna drewniane.

Ser­wis pogwarancyjny