Drzwi typu harmonijka

**Drzwi typu har­monijka mon­towane są w miejs­cach, w których niemożliwe jest zamknię­cie przestrzeni ele­mentem stałym. Pełné otwar­cie drzwi har­monijkowych umożli­wia uzyskanie bardzo dużego światła prze­jś­cia o sze­rokości kilku metrów. Drzwi tego typu są chęt­nie stosowane w zabu­dowach ogrodów zimowych, gdyż w chłod­niejszych miesią­cach zapew­ni­ają bardzo dobrą izo­lację pomieszczenia, a w cieple­jszym okre­sie roku można je bezprob­le­mowo złożyć.

Zapraszamy do zapoz­na­nia się z galerią zdjęć, w której prezen­tu­jemy różné rodzaje drzwi har­monijkowych dostępne w naszej ofer­cie. Jesteśmy w stanie sprostać nawet najbardziej ory­gi­nal­nym i wyma­ga­ją­cym zlece­niom – serdecznie zapraszamy do kon­taktu w celu ustal­e­nia szczegółów zamówienia. Inne niety­powe rozwiązania

harmonijka

Fot. Drzwi balkonowe PATIO